Třídím gastro - logo

Proč separovat gastroodpad?

Fyzická či právnická osoba, která provozuje zařízení společného stravování, je zodpovědná za oddělený sběr a likvidaci biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu. My jsme schopni tuto povinnost převzít za vás, a to po legislativní i technické stránce.

popelnice slecna main
kolo 24h

Jaké jsou výhody spolupráce s námi?

Provozovatelům gastronomických zařízení nabízíme sběr a likvidaci gastro odpadů v pravidelných intervalech nebo na objednávku do 24 hodin od zavolání. Vykoupíme od vás také jedlé oleje a tuky a zdarma provedeme evidenci odpadů včetně každoročního hlášení.

Zajistíme sběr a zpracování:

Recyklaci pro vás zabezpečíme na klíč po technické i legislativní stránce. Dodáme vám sběrné nádoby, svozy provádíme do 24 hodin od nahlášení a na konci roku vám vypracujeme i hlášení o odpadech.

nakladak

Gastroodpady

Do tzv. gastroodpadu vznikajícího ve stravovacích zařízeních řadíme veškerý potravinový odpad. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

sud gastroodpad

Svozy provádíme do 24 hodin od nahlášení!

sud oleje a tuky

Jedlé oleje

Zabezpečíme pro vás též sběr a ekologické zpracování použitých jedlých olejů. Tyto oleje tvoří specifickou kategorii kuchyňského odpadu a při jejich nevhodné likvidaci vytvářejí nejeden ekologický problém. My přitom dokážeme jedlý olej využít pro výrobu čisté energie.

Povinnost odděleného sběru

Veškerá zařízení společného stravování jsou považována za původce kuchyňského odpadu a jejich provozovatelům vzniká povinnost odděleného sběru a likvidace tohoto typu odpadu. Na základě smlouvy zodpovědnost za další manipulaci a likvidaci odpadu přebíráme my a vy jste zbaveni  jakýchkoliv starostí.

kladivko
  • Prováděcí vyhlášky provozovatelům restauračních zařízení nařizují minimálně jedenkrát týdně řešit sběr a zpracování kuchyňského odpadu.

 

  • Provozovatelé gastronomických zařízení musí zabezpečit oddělené ukládání gastro odpadů v uzavíratelných a řádně označených nádobách.

Všechny tyto povinnosti zabezpečíme za Vás.
Stačí jen kontaktovat naše obchodní oddělení.

Co se s odpadem dále děje?

Kuchyňský odpad zákon o odpadech zakazuje skládkovat a spalovat. Proto jej bezvýhradně zpracováváme v našich odpadových bioplynových stanicích. 100 % recyklovaného odpadu zde přeměňujeme na zelenou energii, a to bez zbytečných převozů na dlouhé vzdálenosti.

fermentor

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte našeho obchodního specialistu, který s Vámi probere veškeré možnosti a podmínky:

Ondřej černý

Ondřej černý

ředitel divize EFG Logistics

+420 736 138 100
o.cerny@efg-holding.cz