Třídím gastro - logo

Proč separovat gastroodpad?

Fyzická či právnická osoba, která provozuje zařízení společného stravování, je zodpovědná za oddělený sběr a likvidaci biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu. My jsme schopni tuto povinnost převzít za vás, a to po legislativní i technické stránce.

Jaké jsou výhody spolupráce s námi?

Provozovatelům gastronomických zařízení nabízíme sběr a likvidaci gastro odpadů v pravidelných intervalech nebo na objednávku do 24 hodin od zavolání. Vykoupíme od vás také jedlé oleje a tuky a zdarma provedeme evidenci odpadů včetně každoročního hlášení.

Zajistíme sběr a zpracování:

Recyklaci pro vás zabezpečíme na klíč po technické i legislativní stránce. Dodáme vám sběrné nádoby, svozy provádíme do 24 hodin od nahlášení a na konci roku vám vypracujeme i hlášení o odpadech.

Gastroodpady

Do tzv. gastroodpadu vznikajícího ve stravovacích zařízeních řadíme veškerý potravinový odpad. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Svozy provádíme do 24 hodin od nahlášení!

Možnost vyplacení zálohy předem.

Jedlé oleje

Zabezpečíme pro vás též sběr a ekologické zpracování použitých jedlých olejů. Tyto oleje tvoří specifickou kategorii kuchyňského odpadu a při jejich nevhodné likvidaci vytvářejí nejeden ekologický problém. My přitom dokážeme jedlý olej využít pro výrobu čisté energie.

Povinnost odděleného sběru

Veškerá zařízení společného stravování jsou považována za původce kuchyňského odpadu a jejich provozovatelům vzniká povinnost odděleného sběru a likvidace tohoto typu odpadu. Na základě smlouvy zodpovědnost za další manipulaci a likvidaci odpadu přebíráme my a vy jste zbaveni  jakýchkoliv starostí.

  • Prováděcí vyhlášky provozovatelům restauračních zařízení nařizují minimálně jedenkrát týdně řešit sběr a zpracování kuchyňského odpadu.

 

  • Provozovatelé gastronomických zařízení musí zabezpečit oddělené ukládání gastro odpadů v uzavíratelných a řádně označených nádobách.

Všechny tyto povinnosti zabezpečíme za Vás.
Stačí jen kontaktovat naše obchodní oddělení.

Co se s odpadem dále děje?

Kuchyňský odpad zákon o odpadech zakazuje skládkovat a spalovat. Proto jej bezvýhradně zpracováváme v našich odpadových bioplynových stanicích. 100 % recyklovaného odpadu zde přeměňujeme na zelenou energii, a to bez zbytečných převozů na dlouhé vzdálenosti.

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte našeho obchodního specialistu, který s Vámi probere veškeré možnosti a podmínky:

Ondřej černý

Ondřej černý

obchodní ředitel

EFG Rapotín BPS
EFG Vyškov BPS

+420 736 138 100
o.cerny@efg-rapotin.cz

ING. Pavel Pokorný

ING. Pavel Pokorný

obchodní manažer

EFG Vyškov BPS
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Vysočina

+420 771 149 771
p.pokorny@efg-vyskov.cz

Pavel Sedlář

Pavel Sedlář

obchodní manažer

EFG Rapotín BPS
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

+420 607 585 595
p.sedlar@efg-rapotin.cz