Třídím gastro - logo

Proč separovat gastroodpad?

Recyklace biologicky rozložitelného odpadu představuje aktuální výzvu pro veškeré samosprávy. Povinnost zabezpečit zavedení a vykonávání sběru odpadu z kuchyní městům a obcím ukládá nový odpadový zákon.

Jaké jsou výhody separace?

Odpad z kuchyně či prošlé potraviny tvoří více než 1/3 odpadu z domácností a zavedením jeho separace a následného využití rapidně klesne množství skládkovaného směsného komunálního odpadu i poplatků za jeho zpracování.

Zajistíme sběr a zpracování:

Recyklaci pro vaši obec či město zabezpečíme na klíč po technické i legislativní stránce. Není třeba řešit nádoby, sběrová vozidla ani logistiku.

Gastroodpady

Tzv. biologicky rozložitelný odpad tvoří zejména potravinový odpad z kuchyní v domácnostech. Skládá se z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Do nádoby patří:

 • Tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného a živočišného původu
 • Prošlé potraviny i s původním obalem (papír, plast, kov)
 • Tepelně zpracované či syrové maso, rybí a drůbeží kosti
 • Mléčné výrobky vč. tekutých
 • Zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
 • Zbytky nedojedených jídel
 • Pečivo, cukrovinky, sedliny kávy a čaje

Do nádoby nepatří:

 • Potraviny ve skleněných obalech
 • Samostatné plastové obaly, sklo, kovy
 • Gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, drátěnky
 • Jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory)
 • Kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky
 • Vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, psí exkrementy
 • Jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady apod.

Jedlé oleje

Zabezpečíme pro vás také sběr a ekologické zpracování použitých jedlých olejů. Tyto oleje tvoří specifickou kategorii kuchyňského odpadu a při jejich nevhodné likvidaci vytvářejí nejeden ekologický problém. My dokážeme jedlý olej využít pro výrobu čisté energie.

Lokality sběru gastroodpadu

Na úrovni obcí lze tento odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“, a to ve smluvních lokalitách v rámci České republiky.

Šumperk
 • Alšova 1
 • Balbínova 1
 • Bludovská 29
 • Bratrušovská 13
 • Březinova 1
 • ČSA 24
 • ČSA 31
 • ČSA 34
 • Evaldova 2
 • Evaldova 7
 • Evaldova 15
 • Evaldova 18
 • Evaldova 36
 • Fibichova 13
 • Finská 18
 • Gen. Svobody 25
 • Gen. Svobody 54
 • Horova 5
 • Jiřího z Poděbrad 33
 • Javoříčko 9
 • Nezvalova točna
 • Pod Senovou 48a
 • Prievidzská 2
 • Prievidzská 5
 • Prievidzská 7
 • Prievidzská 14
 • Prievidzská 23
 • Šumavská 22
 • Temenická 13
 • U Sanatoria 8
 • Vrchlického 23
 • Sběrný dvůr Příčná
 • Sběrný dvůr Anglická
Nový Malín
 • Podél vedlejší cesty od veterinární kliniky
 • Kolem karosárny
 • Na Hypoteční ulici
Rapotín
 • Sídliště Rapotín
Velké Losiny
 • Sídliště 1. máje
 • Sídliště U Papírny
Bludov
 • Nádoby budou rozmístěny ve stávajících separačních hnízdech.
Olomouc
 • Finská
 • Heleny Malířové 8
 • Heyrovského 1
 • Heyrovského 8
 • Heyrovského 9
 • Heyrovského 17
 • Heyrovského 25
 • Janského / Heyrovského 37
 • Janského 2
 • Janského 3
 • Janského 5
 • Janského 7
 • Janského 9
 • Janského 15
 • Janského 16
 • Jeremiášova 5-7
 • Jeremiášova 12
 • Jeremiášova 16
 • Jeremiášova 24
 • Kischova / Nedvědova 1
 • Kischova 2
 • Kischova 3
 • kpt. Jaroše 5
 • kpt. Jaroše 11
 • kpt. Jaroše 19
 • Lužická / Nedvědova 13
 • Lužická 10 / Sienkiewiczova 13
 • Lužická 12
 • Lužická 16
 • Nešporova 1
 • Nešporova 13
 • Schweitzerova 58
 • Schweitzerova 64
 • Schweitzerova 76
 • Sienkiewiczova 3
 • V Křovinách 1
 • V Křovinách 5
 • V Křovinách 6
 • Velkomoravská 12
 • Velkomoravská 18

Co se s odpadem dále děje?

Kuchyňský odpad zákon zakazuje skládkovat a spalovat. Proto je náš odpad zhodnocený výhradně v bioplynové stanici. 100 % recyklovaného odpadu u nás přeměňujeme na zelenou energii, a to na lokální úrovni v přímém koncovém zařízení v České republice.

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte našeho obchodního specialistu, který s Vámi probere veškeré možnosti a podmínky:

Ondřej černý

Ondřej černý

obchodní ředitel

EFG Rapotín BPS
EFG Vyškov BPS

+420 736 138 100
o.cerny@efg-rapotin.cz

Vladislav drotár

Vladislav drotár

obchodní manažer

EFG Rapotín BPS
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

+420 777 085 169
v.drotar@efg-rapotin.cz