Třídím gastro - logo

Proč separovat gastroodpad?

Recyklace biologicky rozložitelného odpadu představuje aktuální výzvu pro veškeré samosprávy. Povinnost zabezpečit zavedení a vykonávání sběru odpadu z kuchyní městům a obcím ukládá nový odpadový zákon.

popelnice slecna main
skladka

Jaké jsou výhody separace?

Odpad z kuchyně či prošlé potraviny tvoří více než 1/3 odpadu z domácností a zavedením jeho separace a následného využití rapidně klesne množství skládkovaného směsného komunálního odpadu i poplatků za jeho zpracování.

Zajistíme sběr a zpracování:

Recyklaci pro vaši obec či město zabezpečíme na klíč po technické i legislativní stránce. Není třeba řešit nádoby, sběrová vozidla ani logistiku.

nakladak

Gastroodpady

Tzv. biologicky rozložitelný odpad tvoří zejména potravinový odpad z kuchyní v domácnostech. Skládá se z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

popelnice gastro

Do nádoby patří:

 • Tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného a živočišného původu
 • Prošlé potraviny i s původním obalem (papír, plast, kov)
 • Tepelně zpracované či syrové maso, rybí a drůbeží kosti
 • Mléčné výrobky vč. tekutých
 • Zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
 • Zbytky nedojedených jídel
 • Pečivo, cukrovinky, sedliny kávy a čaje
co ano
co ne 1

Do nádoby nepatří:

 • Potraviny ve skleněných obalech
 • Samostatné plastové obaly, sklo, kovy
 • Gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, drátěnky
 • Jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory)
 • Kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky
 • Vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, psí exkrementy
 • Jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady apod.
nadoba oleje tg

Jedlé oleje

Zabezpečíme pro vás také sběr a ekologické zpracování použitých jedlých olejů. Tyto oleje tvoří specifickou kategorii kuchyňského odpadu a při jejich nevhodné likvidaci vytvářejí nejeden ekologický problém. My dokážeme jedlý olej využít pro výrobu čisté energie.

Lokality sběru gastroodpadu

Na úrovni obcí lze tento odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“, a to ve smluvních lokalitách v rámci České republiky.

mapa stripbg
Velka Bystrice 11 nadob

Example

mapa

Co se s odpadem dále děje?

Kuchyňský odpad zákon zakazuje skládkovat a spalovat. Proto je náš odpad zhodnocený výhradně v bioplynové stanici. 100 % recyklovaného odpadu u nás přeměňujeme na zelenou energii, a to na lokální úrovni v přímém koncovém zařízení v České republice.

fermentor

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte našeho obchodního specialistu, který s Vámi probere veškeré možnosti a podmínky:

Ondřej černý

Ondřej černý

ředitel divize EFG Logistics

+420 736 138 100
o.cerny@efg-holding.cz