Třídím gastro - logo

Jak odpad zpracujeme?

Vytřízený odpad putuje od producentů do našich lokálních odpadářských bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS. Gastroodpad zde zpracováváme na ekologickou elektrickou energii, teplo a plyn (biometan).

nakladak
kolo zelene

100% zelená energie

Naši elektřinu, plyn a teplo produkujeme s nulovou emisní stopou a při dodržení principů oběhového hospodářství. Odlišujeme se tak od jiných zařízení pro energetické zpracování gastrodpadu, zejména spaloven a kompostáren, které produkují škodlivé skleníkové plyny ohrožující životní prostředí.

1. Z bioplynu vytváříme ekologickou elektřinu, kterou dále odevzdáváme do distribuční sítě.

2. Tepelná energie z obnovitelných zdrojů od nás proudí do přilehlých obcí, konkrétně například škol či hasičských zbrojnic.

3. Bioplyn dále po vzoru vyspělého Západu upravujeme jako jediní v ČR na biometan. Jedná se o plnohodnotnou obnovitelnou variantu zemního plynu.

4. Zbytkový substrát po zpracování energie navracíme do půdy jako organicko-minerální hnojivo.

fermentor

100 % gastroodpadu přetváříme na zelenou energii

Cenově výhodnou elektřinu z gastroodpadu můžete odebírat i ve Vašich domácnostech skrze dodavatele EFG Green energy.

pro obec

Informace pro podnikatele a obce

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už pro vás nemusí představovat problém. Zajistíme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.

Telefon

+420 230 233 232