Méně skládek. Více energie

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích.

Co je to gastroodpad?

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Aktuality našeho projektu

Zahájení spolupráce s městem Šumperk

Zahájení spolupráce s městem Šumperk

Energy financial group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS zahájili spolupráci s městem Šumperk. Občané budou nově moci třídit gastroodpad, tedy zejména zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do sběrných nádob, ze kterých následně poputuje do nedaleké...

číst více
Kam s ním? Místo skládek do bioplynek

Kam s ním? Místo skládek do bioplynek

Odpad hromadící se na skládkách produkující škodlivé emise je nyní chápán téměř výhradně jako problém. Podle odhadů Světové banky by k roku 2050 mohl být jeho růst dvakrát rychlejší než nárůst populace. Přitom jej lze využít jako cennou energetickou surovinu...

číst více

Jak třídit?

Na úrovni partnerských obcí a měst v rámci ČR lze biologicky rozložitelný odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“. Svoz a rozmístění nádob zajišťujeme také pro samotné producenty, od nichž odpad vykupujeme.

Informace pro podnikatele a obce

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už pro vás nemusí představovat problém. Zajistíme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.

Telefon

+420 230 233 232