Třídím gastro - logo
tg billboard 1366

Méně skládek. Více energie

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích.

popelnice 1
banan

Co je to gastroodpad?

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Aktuality našeho projektu

Jak třídit?

Na úrovni partnerských obcí a měst v rámci ČR lze biologicky rozložitelný odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“. Svoz a umístění nádob zajišťujeme také pro komerční provozy. Ty vybavujeme nádobami dle jejich specifických potřeb.

Informace pro podnikatele a obce

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už pro vás nemusí představovat problém. Zajistíme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.