Třídím gastro - logo

Méně skládek. Více energie

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích.

Co je to gastroodpad?

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Aktuality našeho projektu

Rozdíly v třídění kompostovatelného odpadu a gastroodpadu

Rozdíly v třídění kompostovatelného odpadu a gastroodpadu

Ulice měst se začínají plnit hnědými popelnicemi, díky kterým je možné třídit kromě základních recyklovatelných materiálů, papíru, plastu a skla, i bioodpad a gastroodpad. Odpad, který při velkém hromadění na skládkách produkuje škodlivé emise, je dnes možné odpovědně...

číst více
Šumperani třídí gastroodpad, mohou za to získat cenu

Šumperani třídí gastroodpad, mohou za to získat cenu

Více než 12 tun gastroodpadu vytřídili Šumperani od letošního května do konce července. Město začalo s tříděním této komodity jako první v České republice. Za tento počin si vysloužilo nominaci na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního...

číst více

Jak třídit?

Na úrovni partnerských obcí a měst v rámci ČR lze biologicky rozložitelný odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“. Svoz a umístění nádob zajišťujeme také pro komerční provozy. Ty vybavujeme nádobami dle jejich specifických potřeb.

Informace pro podnikatele a obce

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už pro vás nemusí představovat problém. Zajistíme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.

Telefon

+420 230 233 232