Méně skládek. Více energie

Gastroodpad tvoří až třetinu obsahu „černých popelnic“ a při jeho vytřídění klesá nejen množství uloženého směsného komunálního odpadu na skládkách, ale také poplatky za jeho likvidaci. Smyslem projektu je tento odpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích.

Co je to gastroodpad?

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby.

Aktuality našeho projektu

Místostarosta Jirgl: Přestaňme vyhazovat odpad na skládky

Místostarosta Jirgl: Přestaňme vyhazovat odpad na skládky

„Přestaňme vyhazovat potraviny na skládky a využijme jejich potenciál,“ vyzývá Jakub Jirgl, místostarosta Šumperku, ve kterém budou moci lidé nově třídit potravinové zbytky ze svých kuchyní. Město Šumperk se hodlá ve spolupráci se společností Energy financial group...

číst více
Prodej zelené elektřiny a plynu EFG Green energy

Prodej zelené elektřiny a plynu EFG Green energy

Investiční skupina Energy financial group (EFG) spouští k začátku roku 2021 nový projekt s názvem EFG Green energy, jehož prostřednictvím bude nabízet elektřinu a plyn z obnovitelných zdrojů přímo koncovým zákazníkům. Veškerá distribuovaná energie je vyráběna ve...

číst více
Bioplynka v Rapotíně už vytápí třetinu obce

Bioplynka v Rapotíně už vytápí třetinu obce

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která patří do holdingu Energy financial group, v letošní zimní sezóně oproti loňsku o více než 60 % navýšila dodávky tepelné energie do obce Rapotín. Díky kogenerační jednotce napojené na nejmodernější technologii...

číst více

Jak třídit?

Na úrovni partnerských obcí a měst v rámci ČR lze biologicky rozložitelný odpad ukládat do tmavě hnědých 120L nádob s označením „gastroodpad“. Svoz a rozmístění nádob zajišťujeme také pro samotné producenty, od nichž odpad vykupujeme.

Informace pro podnikatele a obce

Povinnost recyklace biologicky rozložitelného odpadu už pro vás nemusí představovat problém. Zajistíme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.

Telefon

+420 230 233 232