Třídím gastro - logo

Rozdíly v třídění kompostovatelného odpadu a gastroodpadu

13 srpna, 2021

Ulice měst se začínají plnit hnědými popelnicemi, díky kterým je možné třídit kromě základních recyklovatelných materiálů, papíru, plastu a skla, i bioodpad a gastroodpad. Odpad, který při velkém hromadění na skládkách produkuje škodlivé emise, je dnes možné odpovědně přetvářet na biopalivo, energii a hnojivo skrze sběr gastroodpadu díky bioplynovým stanicím firmy EFG. Toto řešení přináší nový zdroj výroby energie, a navíc je ekologičtější než běžný odvoz do spaloven, kde již dále není možnost odpad smysluplně využít.

Pojmově pod gastroodpad řadíme především odpad kuchyňský, odpad z restauračních zařízení a prošlé potraviny, které mohou být v původních obalech, zatímco bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad je odpad především rostlinného původu, který lze zkompostovat.

Do popelnic na gastroodpad bývá někdy mylně vhazován i kompostovatelný odpad či bioodpad. Jaký je v nich tedy rozdíl? Pojmově pod gastroodpad řadíme především odpad kuchyňský, odpad z restauračních zařízení a prošlé potraviny, které mohou být v původních obalech, zatímco bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad je odpad především rostlinného původu, který lze zkompostovat. Do nádoby na bioodpad se oproti popelnicím gastroodpadu nesmí vkládat původní potravinové obaly.

Do popelnic s gastroodpadem bychom neměli zařazovat jedlé oleje a tuky, které spadají pod specifickou kategorii kuchyňského odpadu. Naše firma má pro tento druh odpadu speciální kontejner hnědé barvy s oranžovým víkem. Tento odpad jsme po správné likvidaci schopni využít jako zdroj pro výrobu čisté energie.

Mohlo by se vám líbit