Třídím gastro - logo

Uherský Brod se stává 12. městem, které se připojuje, projekt „Třídím gastro“ slaví rok provozu

3 června, 2022

Uherský Brod je od června součástí projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG).  Připojilo se tak k více než desítce dalších měst a obcí, které již službu využívají. Tato města a obce jsou díky tomu již nyní připravena na blížící se legislativní povinnost, která od ledna příštího roku ukládá všem obcím oddělovat gastroodpad od komunálního odpadu. Za první rok provozu bylo do bioplynových stanic skupiny EFG svezeno zhruba 482 tun gastroodpadu. Z nich se v EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS vyrobí obnovitelná energie, tedy teplo, elektřina a cenný biometan.

„Rozšíření možnosti třídění odpadu o zbytky z kuchyně považujeme za velmi efektivní řešení, jak z tzv. černých popelnic na směsný odpad vytřídit značnou část jejich obsahu. V těchto nádobách na SKO doposud končilo i nezanedbatelné množství gastroodpadu z komerčních provozoven, což vytvářelo městu nemalé problémy. Služba „Třídím gastro“ společnosti EFG ve spolupráci s místní společnosti RUMPOLD UHB dokáže poskytnout svozové nádoby i restauracím, vývařovnám nebo školním jídelnám. V důsledku tak na skládku nebude nadále vyvážena složka, která má smysluplné využití, a město navíc ušetří za skládkování, které bude rok od roku nákladnější,“ uvádí Luděk Dubrava, odborný referent nakládání s komunálním odpadem města Uherský Brod.

Takto vytříděný kuchyňský odpad se namísto skládkování v pravidelných intervalech sváží, následně zpracuje s neutrální emisní stopu a využije pro výrobu obnovitelné elektřiny, tepla a biometanu v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS. Ty dokáží ze sta tun svezeného odpadu vyprodukovat například ekologické, nízkoemisní palivo BioCNG k ujetí zhruba 100 000 km osobním automobilem nebo elektřinu až pro 40 domácností na celý rok.

„Jsme rádi, že se projekt za rok svého provozu takto uchytil a pro obyvatele zapojených měst a obcí se stává třídění gastroodpadu běžnou praxí.  Z komunálního odpadu tak „zmizí“ přibližně čtvrtina jeho obsahu, která by jinak skončila na skládkách či ve spalovnách a je dále využit pro výrobu zelené energie. Věřím, že si lidé také lépe uvědomují, kolik nespotřebovaných a prošlých potravin končí v koši. Dalším příznivým efektem se tedy jistě stává i snížení plýtvání s potravinami,“ řekl Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Přestože pro obce bude třídění gastroodpadu povinné až od příštího roku, speciální sběrné popelnice na kuchyňské zbytky již úspěšně využívají například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína, Opavy či Hodonína. Svou činností tak dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Z měst a obcí sváží EFG do svých bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS již okolo 40 tun odpadu měsíčně ze zhruba 400 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Mohlo by se vám líbit