Třídím gastro - logo

Třídí s námi i školky či restaurace. Díky tomu „gastro“ nekončí na skládkách

26 července, 2022

Restaurace, dětské tábory, supermarkety, školy a další instituce, jejichž součástí je stravovací zařízení, mají povinnost oddělovat gastroodpad od komunálního odpadu již několik let. Pohodlné řešení nabízí projekt „Třídím gastro“ skupiny Energy financial group (EFG). Ta nabízí službu na klíč po legislativní i technické stránce veškerým typům stravovacích zařízení i výrobních provozů.

Povinnost třídit gastroodpad pro stravovací zařízení vznikla mimo jiné za účelem snížit množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, kde produkuje emise skleníkových plynů. Biologicky rozložitelný odpad z nespotřebovaných potravin a zbytků z kuchyně tvoří výraznou složku komunálního odpadu. V černých popelnicích se ho nachází běžně i více než 20 %.

Správná recyklace gastroodpadu ale významně minimalizuje tyto negativní dopady na životní prostředí, a navíc je možné jej místo skládkování zpracovat s neutrální emisní stopou jako obnovitelný zdroj energie. Konkrétně lze z „gastra“ takto vyrobit elektřina, teplo a zejména biometan (BioCNG) – plnohodnotná, ekologická a lokální alternativa zemního plynu.

Co je pro subjekty zapojené do projektu největším benefitem?

Středisko volného času Doris pořádající dětské tábory a zájmové vzdělávání:

„Naše střediska a táborové základny se nacházejí v malebné přírodě. Součástí našich vzdělávacích programů je tedy naprosto přirozeně také ekologická výchova. Učíme děti zodpovědnému přístupu k přírodě i životnímu prostředí. Hledali jsme tedy způsob, jak smysluplně naložit s biologickým odpadem, který vyprodukujeme. Proto jsme byli rádi, že jsme se dozvěděli o službě „Třídím gastro“, která odpad ekologicky zpracuje. Velkým přínosem je pro nás také flexibilita. Přestože pořádáme dětské tábory a pobyty celoročně, tak jsou samozřejmě období v roce, kdy se střídá vetší a menší vytížení. Služba ale umožňuje kdykoliv upravit četnost svozů podle aktuální potřeby,“ sdělila svou zkušenost Petra Müllerová, ředitelka Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk.

Lobster Family restaurant:

„Jsme poměrně známí tím, že si zakládáme na poctivém řemesle a přátelském přístupu. A věřím, že je to cítit na všem, co v restauraci děláme. Vyrábíme si vlastní těstoviny, dle možností využíváme služeb lokálních dodavatelů, pizzu pečeme na dřevě a používáme autentické a čerstvé suroviny. Stejně tak je pro nás důležitá ekologie a dlouhodobě se snažíme v maximální možné míře zmírňovat následky konzumu na přírodu a životní prostředí. V rámci problematiky spojené s likvidací gastroodpadu jsme zvolili stejný přístup. Společnost EFG přijede, odveze plnou nádobu na odpad, vymění ji za čistou, vykoupí od nás použité oleje a tuky a vše efektivně a ekologicky zpracuje. Zároveň nám zajistí veškerou potřebnou legislativu a evidenci. Neměli jsme tedy moc nad čím přemýšlet, službu můžeme s klidným svědomím doporučit ostatním,“ řekl Lukáš Vrba, manažer restaurace LOBSTER Family restaurant.

Odvezeme kuchyňský odpad i jedlé oleje

Podle průzkumu Akademie věd se v jídelnách a rychlém občerstvení ročně vyhodí až 27 tisíc tun jídla. Znamená to nejen obrovské plýtvání, ale navíc ekologický problém, pokud se s těmito kuchyňskými zbytky vhodně nenaloží.

„V rámci projektu ‘Třídím gastro’ obsluhujeme restaurace, školy, školky, velké vývařovny, malá bistra a restaurace, ale i města a obce. Máme speciální nádoby, vyškolené řidiče i obsluhu. Díky tomu, že zařizujeme také legislativní část procesu, se zákazníci nemusí bát kontrol, a navíc jim ubyde starost, co s odpadem,“ doplnil Ondřej Černý.  

Společnost EFG v rámci projektu „Třídím gastro“ klade důraz na udržování recyklačních nádob v čistotě. Nádoby jsou opatřeny speciálním víkem s těsněním, které společně s častými svozy zabraňují šíření zápachu po okolí. Během svozu jsou vyměněny za prázdné a vyčištěné. Gastroodpad z jídelen, vývařoven, či restaurací se sváží ve 30, 60 i 120 litrových nádobách v pravidelných intervalech či do 24 hodin od nahlášení potřeby vyprázdnění sběrných nádob.  Do těch je možné umístit například zbytky masných potravin, ovoce a zeleniny, prošlé potraviny i s původním obalem nebo i sedliny kávy a čaje.

Takto vytříděný kuchyňský odpad se namísto skládkování v pravidelných intervalech sváží a následně se zpracovává s neutrální emisní stopou v ekologických bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS. Ty dokáží ze sta tun svezeného odpadu vyprodukovat například ekologické, nízkoemisní palivo BioCNG k ujetí zhruba 100 tisíc kilometrů osobním automobilem nebo elektřinu až pro 40 domácností na celý rok.

Mohlo by se vám líbit