Třídím gastro - logo

Průměrný Čech vyhodí asi 40 kg jídla ročně. Jak tento odpad efektivně využít?

30 září, 2021

Ačkoliv již dnes existují různé iniciativy, které nabádají k tzv. zero waste, omezení plýtvání jídla a podobným aktivitám, problém představující plýtvání potravinami stále visí ve vzduchu. Poslední statistiky tvrdí, že průměrný Čech vyhodí asi 40 kg jídla ročně. Tyto vyhozené potraviny se v drtivé většině stávají součástí směsného komunálního odpadu, který dále putuje na skládky, kde biologicky rozložitelný odpad způsobuje nemalé potíže. Tím, že tento druh odpadu podléhá rozkladu, dochází v případě umístění bioodpadu a gastroodpadu na skládky k tvorbě skleníkových plynů, které způsobují klimatickou změnu.

Data vypovídající o plýtvání potravin jsou alarmující. Jedna třetina jídla se vyhodí na celém světě, více než 50 % jídla je vyhozeno v domácnostech a spotřeba potravin je na 2. místě v žebříčku toho, čím Češi nejvíce zatěžují životní prostředí.

Odpadu je, jak data potvrzují, více než dost. Naším cílem by tedy mělo být omezení plýtvání potravinami, jelikož při vyhození jídla neplýtváme pouze samotnou potravinou, ale i ostatními zdroji, které byly při výrobě této potraviny použity. Ideální je ale již vzniklý odpad efektivně zpracovat, a nenechat tak propadnout jeho potenciál.

Místo skládky do bioplynky

Odpad z domácností nebo například restauračních provozů či supermarketů, který je biologického či živočišného původu, lze zhodnotit v odpadářských bioplynových stanicích, kde je z těchto odpadů vyráběno hnojivo, biometan a zelená elektrická a tepelná energie. Příkladem jsou odpadářské bioplynové stanice společnosti Energy financial group, EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS. Odpad stačí pouze zodpovědně třídit do speciálně označených kontejnerů.

Graf-zpracovani-komunalnich-odpadu
Zpracování komunálních odpadů

Česko začíná „třídit gastro“

Kontejnery na gastroodpad můžeme najít již v několika městech. Jedním z větších, které se zapojily do třídění gastroodpadu, je i Šumperk. Ten začal do přistavených nádob třídit tento rok v květnu a za tu dobu obyvatelé vytřídili už kolem 21 tun biologicky rozložitelného odpadu. Tímto řešením tak můžeme přispět ke snížení množství biologického odpadu tlejícího na skládkách, čímž omezíme vznik skleníkových plynů a z odpadu vytvoříme obnovitelný zdroj.

Mohlo by se vám líbit