Třídím gastro - logo

Šumperk: Čím více vytřídíme, tím více zpomalíme nárůst cen

10 října, 2021

Šumperk: Čím více třídíme, tím více zpomalíme nárůst cen za ukládání směsného odpadu na skládku – toto je jednoduchý výklad nového odpadového zákona, který začal platit od letošního roku.

„Proto se snažíme, aby lidé co nejvíce třídili. Město tím pádem bude odvážet na skládku méně směsného odpadu, za jehož ukládání se skokově navyšují ceny,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl, v jehož gesci je životní prostředí včetně odpadového hospodářství města.

V současné době lidé mohou třídit již deset komodit – plast, papír, sklo, bioodpad, kov, nápojový karton, textil, jedlé tuky a oleje a jako poslední přibyl gastroodpad. V rámci zpětného odběru mohou občané odevzdávat také vysloužilá elektrozařízení, baterie, světelné zdroje a pneumatiky. „Více komodit zatím třídit nedokážeme, pokud budeme chtít snižovat množství odpadu, které míří na skládku, musíme řešení hledat jinde,“ říká místostarosta.

Město Šumperk se podle něj nyní zaměří na to, jak modifikovat systém svozu a optimalizovat proces odpadového hospodářství. Vše by mělo směřovat k tomu, aby se odvážely jen plné nádoby s odpadem, aby na skládku mířilo co nejméně směsného odpadu.

Místostarosta Šumperka Jakub Jirgl
Místostarosta Šumperka Jakub Jirgl

I z toho důvodu město nechalo v letošním roce rozmístit více kontejnerů na tříděný odpad. Textil je možné odevzdávat na šesti nových stanovištích (Evaldova, Zahradní, Finská, Horova, Balbínova, a Nezvalova), přibyl také stejný počet kontejnerů na kovy (Bratrušovská, Balbínova, Pod lesem, Pod Senovou, Bludovská a Janošíkova), na dvou nových místech lze odkládat plastové nádoby s jedlými oleji a tuky (Alšova, Javoříčko), na vybraných stanovištích je rozestavěno pět desítek nádob na gastroodpad.

„O tom, že třídění této komodity má smysl, ukazují stále rostoucí čísla. Svoz ze 13. září, který zamířil na bioplynovou stanici do Rapotína, měl hmotnost 1,72 tuny. Celkem tak od května občané vytřídili téměř 23 tun gastroodpadu, který našel smysluplné uplatnění. Všem, kteří se do třídění zapojují, patří velký dík,“ uvedl Jakub Jirgl. Podotkl však, že přes všechny snahy v oblasti třídění se městu nedaří snížit množství směsného odpadu.

Podle dostupných informací vyprodukoval každý občan za prvních šest měsíců letošního roku v průměru 113 kg směsného a objemného komunálního odpadu, který byl uložen na skládku. Pokud se nepodaří množství tohoto odpadu do konce roku snížit, překročíme limit 200 kg na občana a budeme platit vyšší sazbu. To znamená zvýšení nákladů za skládkování o statisíce korun, což může znamenat další zdražování poplatků za odpady.

„O tom, že třídění této komodity má smysl, ukazují stále rostoucí čísla. Svoz ze 13. září, který zamířil na bioplynovou stanici do Rapotína, měl hmotnost 1,72 tuny. Celkem tak od května občané vytřídili téměř 23 tun gastroodpadu, který našel smysluplné uplatnění. Všem, kteří se do třídění zapojují, patří velký dík,“ uvedl Jakub Jirgl.

Růst poplatků za skládkování
Růst poplatku za ukládání odpadu na skládku

Podle nové legislativy (viz. tabulka) bude postupně růst jak základní, tak zvýšená sazba za skládkování. V roce 2029 město místo pětistovky za tunu zaplatí základní sazbu 700 Kč, zvýšená sazba poroste rychleji, a to až na 1850 Kč za tunu v roce 2029. Navíc se také bude snižovat vždy o deset kilogramů objem odpadu na občana, za nějž bude město platit nižší sazbu. Od letošních 200 kg tento limit klesne v roce 2029 na 120 kg. Pokud by občané vyprodukovali v roce 2029 stejné množství odpadu jako loni, za skládkování by město mohlo zaplatit ve srovnání s loňským rokem třikrát víc.

Mohlo by se vám líbit