Třídím gastro - logo

Připojuje se k nám Lipník nad Bečvou. Recyklovaný kuchyňský odpad využije jako obnovitelný zdroj 

14 prosince, 2023

Lipník nad Bečvou se od ledna zapojuje do projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Na deseti místech ve městě přibydou recyklační hnědé nádoby, do nichž mohou obyvatelé nově odkáladat potravinové zbytky rostlinného i živočišného původu, a to včetně původních obalů. Vytříděný odpad se následně sveze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde se namísto skládkování zpracuje na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo. 


Do sběru kuchyňského odpadu se začátkem příštího roku v Olomouckém kraji zapojí také obyvatelé Lipníku nad Bečvou. Nespotřebované potraviny rostlinného i živočišného původu, které běžně tvoří zhruba 25 % obsahu popelnic na směsný odpad, budou mít od ledna možnost třídit do označených tmavě hnědých sběrných nádob na gastroodpad. Oproti běžným popelnicím jsou tyto speciálně opatřeny těsněním a uzavírací sponou zabraňující šíření zápachu a je do nich možné ukládat například potraviny po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem (mimo skla).  

„Rozšíření třídění využitelných surovin o kuchyňský odpad vnímáme jako přirozený vývoj snahy o snížení podílu směsného komunálního odpadu, který často končí na skládkách bez jakéhokoli užitku. Zapojení do projektu Třídím gastronám umožní nejen zmenšit objem odpadu na skládkách, ale také snížit výdaje spojené s rostoucími poplatky za skládkování v příštích letech, a zároveň přispět k produkci zelené energie,“ sdělil Miloslav Přikryl, starosta Lipníku nad Bečvou

Za dva roky fungování projektu „Třídím gastro“ si recyklaci kuchyňských zbytků osvojilo více než dvacet českých měst a obcí v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Řada z nich se chystá po úspěšném pilotním sběru množství recyklačních nádob rozšířit.   

„Máme radost, že s tříděním a svozem gastroodpadu pomáháme už v několika českých městech a obcích. Abychom posílili povědomí o důležitosti třídení kuchyňského odpadu, spustili jsme koncem roku v Šumperku také osvětu, během níž do mnoha domácností rozdáváme pětilitrové nádoby pro separaci tohoto odpadu.  Díky zodpovědnému přístupu občanů svezeme prostřednictvím služby ‚Třídím gastro‘ každý měsíc do našich bioplynových stanic až kolem 100 tun kuchyňského odpadu,“ uvádí Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics

Kromě měst a obcí jsou do projektu „Třídím gastro“ skupiny EFG, který odstartoval v květnu roku 2021 na Šumpersku, zapojeny také instituce provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, ale také komerční gastroprovozy. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Za dva roky provozu se od komerčních i komunálních původců odpadu podařilo EFG vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 200 tun gastroodpadu. 

Mohlo by se vám líbit