Třídím gastro - logo

Slavíme dva roky provozu. Ze skládek jsme odklonili už přes 1 200 tun kuchyňského odpadu

18 května, 2023

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a recyklaci kuchyňského odpadu od komerčních i komunálních původců, letos oslavuje druhé výročí založení. Mnohé obce a města po pilotním sběru rozšířily počty recyklačních nádob. Nejvíc se jich nachází v Šumperku a v Opavě.

Snimek obrazovky 2023 05 18 v 10.45.45 2

Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Mapu obcí najdete ZDE.

Téměř dvacet českých měst a obcí je zapojeno do projektu „Třídím gastro“ skupiny EFG, který odstartoval v květnu roku 2021 v Šumperku. Za dva roky provozu se z měst a obcí, ale také ze školních jídelen a komerčních gastroprovozů, podařilo vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 200 tun gastroodpadu. V bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS byl tento odpad recyklován jako obnovitelný zdroj pro produkci zelené elektřiny, tepla a biometanu, jediné dostupné alternativy fosilního zemního plynu.

„Rozšíření třídění využitelných surovin o kuchyňské odpady jsme v Šumperku vnímali jako přirozený vývoj snahy zmírnit zatížení životního prostředí našeho města. Další motivací byl i neustále se zvyšující poplatek za skládkování v následujících letech. Služba nám umožnila rozmístit po městě v pilotním sběru okolo čtyř desítek nádob na gastroodpad, jejichž počet jsme během dvou let díky vysoké aktivitě občanů v rámci třídění navýšili na více než 100 kusů“ vysvětluje Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí Šumperka.

Děkujeme že třídíte Třídím gastro

Stejné motivy vedly ke zřízení projektu recyklace také například představitele města Opavy, která se k projektu připojila v dubnu loňského roku. I tady byl sběr po pilotní fázi rozšířen. „Kvůli rostoucím cenám za ukládání využitelného odpadu na skládky jsme od letošního dubna třídění kuchyňských odpadů rozšířili na všechna sídliště. Celkově jsme tak počet nádob na sběr oproti pilotnímu projektu za pouhý rok více než ztrojnásobili,“ uvádí Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady města Opava.

Za dva roky fungování projektu „Třídím gastro“ si třídění „kuchyňských zbytků“ osvojili i obyvatelé dalších českých obcí a měst. Navyšování počtu sběrných nádob tak bylo nedávno dokončeno nebo se na něm pracuje také v Novém Jičíně, Kopřivnici, Uherském Brodě i dalších obcích a městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Do označených hnědých sběrných nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to i s původním obalem (kromě skla).

Služba „Třídím gastro“ je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Svou činností dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. Gastroodpad, a také separované jedlé tuky a oleje, sváží EFG kromě měst a obcí z firem se stravovacími zařízeními jako jsou školní jídelny či komerční gastroprovozy. Bilanci svozů chce přitom nadále navyšovat.

Mohlo by se vám líbit