Třídím gastro - logo

Nádob na gastroodpad přibývá. Nově třídí Moravičany, připojila se už stovka škol

24 dubna, 2024

Společnost EFG Waste logistic během dubna navyšovala v rámci projektu „Třídím gastro“ počet nádob na sběr kuchyňského odpadu v několika městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Díky tomuto rozšíření mají nově možnost třídit tento odpad také obyvatelé obce Moravičany. Veškerý separovaný kuchyňský odpad je tak namísto skládkování svážen do lokálních bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde je zpracován na nízkoemisní biometan, obnovitelnou elektřinu a teplo.

Města a obce na Moravě a ve Slezsku navyšují skrze službu „tridimgastro.cz“ počet nádob na gastroodpad pro zvýšení množství kuchyňského odpadu, které neskončí v černých popelnicích, nýbrž bude energeticky využit. Konkrétně v Krnově jejich množství v dubnu vzrostlo dokonce na dvojnásobek.

„Gastroodpad tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, kterého jen u nás v Krnově každý rok vzniká kolem 4 000 tun. Možnost tento odpad vytřídit, zmenšit tak jeho objem na skládkách, a zároveň přispět k produkci zelené energie, považujeme za přínosné řešení našeho odpadového hospodářství. Začátkem dubna jsme proto pro naše obyvatele zvýšili počet nádob na tento druh odpadu na čtyřicet šest kusů, tedy dvojnásobek,“ sdělila Pavla Hájková, referentka oddělení komunálních služeb města Krnov.

Tmavě hnědé třídicí nádoby, které jsou oproti běžným nádobám na odpad opatřeny speciálním těsněním a uzavírací sponou zabraňující šíření zápachu, přibyly v průběhu dubna také v Olomouckém kraji. V Přerově se jejich počet navýšil z původních 20 na 30 kusů. Nově se do sběru kuchyňského odpadu navíc zapojili obyvatelé obce Moravičany.

„Protože se při našem loňském rozboru odpadu ukázalo, že největší podíl na hmotnosti směsných popelnic měl biologicky rozložitelný odpad, rozhodli jsme se na sběrná místa prostřednictvím projektu ‚Třídím gastro‘ přidat pět nádob na gastroodpad. Věříme, že důslednou separací této biologické složky zmenšíme nejen objem tohoto odpadu v takzvaných černých popelnicích, ale do budoucna také výdaje spojené s rostoucími poplatky za skládkování,” vysvětluje Jaromíra Saňáková, starostka obce Moravičany.

Třídění gastroodpadu si osvojila již stovka škol

Kromě měst a obcí jsou do projektu „Třídím gastro“ skupiny EFG zapojeny také instituce provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, ale také komerční gastroprovozy. „V loňském roce, kdy bylo k projektu připojeno již sto škol, jsme ze školních jídelen svezli přes 275 tun gastroodpadu. V porovnání s rokem 2022, kdy to bylo necelých 40 tun z 25 škol, je tu skutečně znatelný velký nárůst zájmu o naší službu ‚Třídím gastro‘,” doplňuje Ondřej Černý.

Služba je dodávána tzv. na klíč, s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Ročně se od komerčních i komunálních původců odpadu podaří díky projektu „Třídím gastro“ vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 700 tun gastroodpadu. Nádoby jsou dceřinou společností EFG Waste logistic v pravidelných intervalech na místě vyměňovány za prázdné a hygienicky vyčištěné.

Mohlo by se vám líbit