Třídím gastro - logo

Gastroprovozům pomáhá se separací bioodpadu služba „Třídím gastro“ od EFG

10 března, 2022

  • Restaurace a vývařovny mají povinnost třídit gastroodpad, bioodpad a jedlé oleje a tuky již několik let.
  • Ty musí být předány oprávněné osobě, která má na nakládání s nimi vydané oprávnění, jinak hrozí pokuty.
  • Služba „Třídím gastro“ skupiny Energy financial group (EFG) nyní jako jediná v republice nabízí producentům unikátní službu na klíč.

Podle průzkumu Akademie věd se v českých jídelnách a rychlém občerstvení ročně vyhodí až 27 tisíc tun jídla. Znamená to nejen obrovské plýtvání, ale navíc ekologický problém, pokud se s těmito kuchyňskými zbytky vhodně nenaloží. V horším případě končí na skládce spolu s „komunálem“, pokud svou povinnost podniky nedodrží, v lepším se využijí ve spalovnách či kompostárnách. Vhodný způsob teď nabízí služba „Třídím gastro“ od Energy financial group, která odpad bezemisně zpracovává na energii ve svých odpadářských stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

Nový projekt skupiny Energy financial group je jedinečný tím, že je v rámci něj restauračním zařízením poskytován svoz a ekologická likvidace všech druhů gastroodpadu na klíč po technické i legislativní stránce. Soustředí se přitom především na producenty ze všech „moravských“ krajů (OL, MS, JM, ZL) s přesahem do východních Čech. Odpad je následně svážen do dvou odpadových bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

Komerční gastroodpad z jídelen, vývařoven, restaurací a dalších gastro zařízení sváží poskytovatel služby „Třídím gastro“ ve 30, 60 i 120 litrových nádobách. Do těch je možné umístit například nezpracované suroviny, nezkonzumované zbytky pokrmů a potraviny rostlinného i živočišného původu či po datu spotřeby.

sběrné nádoby na gastroodpad a bioodpad
Sběrné nádoby na gastroodpad projektu „Třídím gastro“

Nádoby jsou následně vyměňovány v dohodnutém termínu nebo do 24 hodin od zavolání. Přistavují se řádně označené a vždy naprosto čisté. Součástí služby je také evidence svezených odpadů a součinnost pro ročním hlášení odpadů do systému ISPOP. V rámci „Třídím gastro“ se navíc vykupují i jedlé oleje a tuky, za které je možné získat finanční prostředky či slevu na svoz a likvidaci odpadu.

„Obsluhujeme restaurace, školy, školky, velké vývařovny, malá bistra nebo například vývařovny v nemocnicích. Máme speciální nádoby, vyškolené řidiče i obsluhu. Díky tomu, že zařizujeme také legislativní část procesu, se zákazníci nemusí bát kontrol, a navíc jim ubyde starost, co s odpadem,“ doplňuje ředitel divize Logistic skupiny EFG Ondřej Černý.

Pro zajímavost, velká restaurace je schopna vyprodukovat až 600 kg kuchyňského odpadu za měsíc. Jejich následné využití je tedy velmi důležité pro dodržení principů oběhového hospodářství. Bioodpad vytříděný v rámci projektu „Třídím gastro“ je například bezezbytku a bezemisně zpracován v bioplynových stanicích skupiny EFG. Běžné kuchyňské zbytky jsou tak přetvořeny na obnovitelnou elektřinu, teplo a plyn až pro 2 000 domácností či biometan (BioCNG) pro roční provoz až 3 000 automobilů.

Mohlo by se vám líbit