Třídím gastro - logo

Nový Jičín se připojuje k projektu společnosti EFG „Třídím gastro“

8 března, 2022

K projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG) se od 1. března přidal Nový Jičín. Připojí se tak k Olomouci a dalším městům a obcím v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, ve kterých se projekt setkává s velkým úspěchem. Obyvatelé tak nyní budou mít možnost třídit gastroodpad do speciálně určených nádob. Ten se následně sveze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka, kde se nadále zpracuje a využije pro výrobu elektřiny, plynu a tepla.

Díky třídění gastroodpadu můžeme z nádob na směsný odpad vytřídit velkou část obsahu. Při loňské fyzické analýze odpadu, při které jsme přebírali směsný odpad na tříditelné složky, nám vyšlo, že kuchyňské zbytky z něj tvoří téměř 20 %. Na skládku tak díky samostatnému sběru nebude vyvážena další složka, která má smysluplné využití,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Gastroodpad na skládkách obecně zabírá dokonce až třetinu směsného komunálního odpadu. Navíc produkuje škodlivé emise, pokud je skládkován a dále nevyužit. Stále více stoupají také ceny za skládkovné a do budoucna tomu nebude jinak. Ze všech stran je tedy výhodné objem gastroodpadu na skládkách snižovat. Nový Jičín je dalším z českých měst, které se do jeho třídění pouští.

Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group, která službu tohoto druhu nabízí jako jediná v republice, odstartoval v Šumperku a posléze se osvědčil i v Olomouci a dalších městech a obcích. Odpad sváží EFG do bioplynové stanice v Rapotíně, kde jej následně bezemisně zpracovává na zelenou energii. Běžné kuchyňské zbytky jsou tak přetvořeny na obnovitelnou elektřinu, teplo a plyn až pro 2 000 domácností nebo biometan (BioCNG) pro roční provoz až 3 000 automobilů.

sběrné nádoby na gastroodpad a bioodpad
Tyto sběrné nádoby budou sloužit k recyklaci gastroodpadu v ulicích Nového Jičína.

Vedoucí městského odboru životního prostředí Eva Bártková uvedla, že zbytky jídel, ovoce a zeleniny nebo i sedliny kávy a čaje mohou lidé vkládat nejlépe do sáčku, který pevně zavážou tak, aby z něj neunikal obsah. Nádoby, které jsou opatřeny víkem s těsněním, a časté svozy také zabraňují zápachu v okolí. Ve chvíli, kdy bude některý z kontejnerů plný, mohou se občané navíc telefonicky obrátit na poskytovatele, který zařídí co nejrychlejší svezení odpadu přímo do bioplynové stanice.

Připojením k projektu Třídím gastro Nový Jičín ukázal nejen svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ale zároveň je nyní připraven také na blížící se legislativní změny, které od ledna příštího roku městům a obcím přímo ukládají povinnost třídit gastroodpad. Díky naší službě získají producenti (obce i firmy) službu na klíč, kdy za ně vyřešíme vše po technické i legislativní stránce.“ sdělil Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics. Z měst a obcí, nyní včetně Nového Jičína, sváží EFG do své bioplynky již okolo 40 tun odpadu měsíčně. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Mohlo by se vám líbit