Třídím gastro - logo

Snižujeme množství směsného odpadu ve městech. Nový Jičín jej odklonil téměř 60 tun

18 srpna, 2023

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG) již přes dva roky snižuje objem směsného komunálního odpadu v českých obcích a městech. Poskytuje jim unikátní službu separace, svozu a energetického zpracování tzv. gastroodpadu, tedy kuchyňských zbytků či prošlých potravin. Například v Novém Jičíně jej bylo za pouhý rok od spuštění recyklace vytříděno do speciálních hnědých sběrných nádob téměř 60 tun. I díky tomu skončilo v loňském roce o 134 tun odpadu méně v místních tzv. černých popelnicích. 

Kuchyňský odpad a potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby tvoří až třetinu obsahu popelnic na směsný komunální odpad a obvykle končí bez jakéhokoliv využití na skládce. Poplatky za skládkovné komunálního odpadu přitom znamenají pro města a obce stále větší náklady, jejich zájem o třídění „gastra“ tak roste. Jeho důsledným tříděním se již nyní v mnoha moravských městech jako je Nový Jičín daří výrazně snižovat množství odpadu z černých popelnic.

„Díky velké ochotě našich občanů třídit jsme už během prvního roku fungování projektu do speciálních hnědých sběrných nádob umístili přes 57 tun kuchyňského odpadu. Byl to jeden z důvodů, proč se nám v loňském roce podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu o 134 tun na celkových 3 618 tun, což je naše nejnižší hodnota v historii. Vzhledem k obecnému nárůstu množství odpadu to vnímáme jako velký pokrok,“ uvádí místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Do označených tmavě hnědých nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to i s původním obalem (kromě skla). Na skládku tak díky sběru není vyvážena další složka, kterou lze smysluplně využit. V rámci služby „Třídím gastro“ je totiž vytříděný kuchyňský odpad v pravidelných intervalech svážen a následně zpracován pro výrobu biometanu, zelené elektrické a tepelné energie v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

„Těší nás, že za dva roky provozu služby „Třídím gastro“ si třídění kuchyňských zbytků osvojili obyvatelé již téměř dvaceti českých měst a obcí v Moravskoslezském, Olomouckém i Jihomoravském kraji. Svou činností dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. V letošním roce proto v mnohých z nich navyšujeme množství sběrných nádob, a také optimalizujeme jejich umístění, aby byly obyvatelům co nejdostupnější. Zároveň se chystáme projekt během dvou let rozšířit i do dalších krajů,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group odstartoval v květnu 2021 v několika obcích na Šumpersku. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Gastroodpad a separované jedlé tuky a oleje, EFG sváží kromě měst a obcí také z firem se stravovacími zařízeními jako jsou školní jídelny či komerční gastroprovozy. Skupina EFG se chystá službu „Třídím gastro“ z Moravy a Slezska brzy rozšířit i do dalších krajů.

Mohlo by se vám líbit